Startsida

Vi arbetar just nu med en ny hemsida. Nedan hittar du våra kontaktuppgifter.Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss!

Roberth Jansson, Platschef/Marknad
roberth.jansson@cleano.se
0506-489 03 / 070-222 47 03

Sofia Bäckman, Utveckling/Inköpschef
sofia.backman@cleano.se
0506-489 12 / 070-215 68 80

Daniel Aronsson, Kvalitets- och hållbarhetsansvarig
daniel.aronsson@cleano.se
0506-489 05 / 070-635 88 66

Ingela Janowicz, Order- och produktionsplanering
ingela.janowicz@cleano.se
0506-489 23 / 070-3487760

Helena Petterson, Produktutvecklare
helena.petterson@cleano.se
0506-489 11 / 070-255 29 88

Kelly Chau Phan, Administrativ Kemist
kelly.chau.phan@cleano.se
0506-489 04

Johan Wärn, Produktion
johan.warn@cleano.se
0506-489 21 / 070-420 79 61

Malin Jansson, Projektledare
malin.jansson@cleano.se
0506-48906/ 070 9391053


Copyright (c) 2020 Cleano Production – Med ensamrätt