Sur CIP-disk

Beskrivning

Produkttyp

Cleano Professional sur CIP-disk används inom bryggeri-/dryckes- och livsmedelsindustrin för diskning av jäst- och lagertankar med jästränder.

Användning

Dosera försiktigt koncentrat i vatten till en koncentration av 0,5-2,5%. Rundpumpa i 20-40 minuter beroende på nedsmutsningsgrad. Häll aldrig vatten i koncentrerad produkt och blanda inte heller koncentrat med alkalier då detta kan leda till värmeutveckling och stänk.

Egenskaper

Förvaring: Lagras svalt och rostfritt i originalförpackning.Skyddas från direkt solljus och stark värme. Får ej förvaras tillsammans med alkalier, livsmedel eller djurfoder.