Sur CIP-disk

Behöver du städa jästankar och annan processutrustning inom livsmedels- och dryckesindustrin? Då är sur CIP-disk ett utmärkt alternativ. Detta kraftfulla rengöringsmedel ger dig skinande ren utrustning för optimal produktion och högsta produktkvalitet.

Produktbild på en dunk med sur CIP-disk. Dunken är vit och har en stor etikett med produkttext och faropiktogram.

Vad är sur CIP-disk?

Sur CIP-disk är ett kraftfullt rengöringsmedel som är utformat för professionellt bruk i slutna system (CIP) inom livsmedels- och dryckesindustrin. Produkten används för rengöring av jäst- och lagertankar, inklusive jästränder och annan processutrustning. Produkten har ett pH-värde under 0, vilket indikerar att det är mycket surt.

Så bör CIP-disk användas

Dosera försiktigt koncentrat i vatten till en önskad koncentration på 0,5-2,5%. Rundpumpa i 20-40 minuter beroende på din nedsmutsningsgrad. Kom ihåg att aldrig hälla vatten i koncentrerad produkt och att inte blanda inte koncentratet med alkalier eftersom detta kan leda till värmeutveckling och stänk.

Sur CIP-disk behöver förvaras svalt och i originalförpackningen för att produkten ska kunna bibehålla sin effektivitet. Förpackningen bör skyddas från direkt solljus och höga temperaturer och undvikas att förvaras tillsammans med alkalier, livsmedel eller djurfoder. Sur CIP-disk har vid korrekt förvaring en hållbarhet på 24 månader.

Experter på sur CIP-disk

Om du vill beställa sur CIP-disk eller har frågor om produkten är du varmt välkommen att höra av dig till oss. På Cleano Production har vi ett brett sortiment av några av marknadens bästa hygien- och rengöringsmedel för olika användningsområden. Med vår hjälp kan du, på ett säkert och miljövänligt sätt, hålla det skinande rent i din produktionsmiljö.