Oxidan Special 150

Beskrivning

Produkttyp

Surt desinfektionsmedel.

Användning

Desinfektion av ytor och utrustning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, lantbruk och transportsektorn.

Egenskaper

Oxidan Special 150 har ett brett spektrum och snabbverkande desinfektionsmedel som innehåller 15 % perättiksyra. Produkten är effektiv även vid låga koncentrationer och låga temperaturer. Biocid effekt: bakteriedödande, jästdödande, svampdödande, sporicid, virusdödande.