Handdisk

Beskrivning

Produkttyp

Cleano Professional Handdisk är en effektiv produkt avsedd för handdisk. Passar till alla typer av diskgods.

Användning

Dosera en knapp tsk (4 ml) till 10 L vatten.

Egenskaper

Förvaring: Förvaras frostfritt. Produkten kan bli mer lättrinnande om den fryst och tinats upp. Hållbarhet: 24 månader pH: Koncentrat ca 5, brukslösning ca 7. Cleano Professional Handdisk är märkt med Svanen