CIP-disk

Beskrivning

Produkttyp

Cleano Professional CIP-disk är ett lågskummande rengöringsmedel som används inom bryggeri- /dryckes- och livsmedelsindustrin för rengöring av tankar, rörledningar och övrig tillverkningsutrustning.

Användning

Dosering: 0,4-2% beroende på nedsmutsningsgrad och rengöringsmetod.

Egenskaper

Förvaring: Förvaras frostfritt i tätt försluten originalförpackning. Lagras skilt från syror, livsmedel och djurfoder.