CIP rengöring – CIP-disk

Håll din arbetsplats skinande ren med CIP-disk från Cleano Production. CIP rengöring är ett högkvalitativt rengöringsmedel som effektivt tar bort smuts, fett och proteinrester från tankar, rörledningar och annan produktionsutrustning inom livsmedels- och dryckesindustrin.

Produktbild på CPI Disk. Etiketten har en bakgrund av blått vatten och text med produktbeskrivning och faropiktogram.

Vad står CIP-disk för?

Föroreningar i form av produktrester är en konstant utmaning i många produktionsmiljöer. I många fall är CIP rengöring, det vill säga Clean in Place-rengöring, den perfekta lösningen. Denna rengöringsmetod utförs på plats, utan att utrustningen behöver demonteras, vilket sparar både tid och resurser.

Så används CIP rengöring

CIP-disk är ett effektivt CIP rengöringsmedel som används inom bryggeri-, dryckes- och livsmedelsindustrin. Det är lågskummande och utformat för att rengöra grundligt i tankar, rörledningar och annan tillverkningsutrustning som används inom ovan nämnda industrier.

När det kommer till användning är det viktigt att dosera produkten korrekt för att uppnå optimal rengöring. Doseringen kan variera beroende på graden av smuts och den specifika rengöringsmetoden som används. Vår CIP rengöring rekommenderas endast för yrkesmässigt bruk.

Kontakta oss om CIP-disk

Hör av dig till oss om du vill beställa CIP-disk eller har frågor om hur produkten bör användas. På Cleano Production har hög expertis och lång erfarenhet av CIP rengöring och andra högkvalitativa rengöringsmedel för olika behov och användningsområden. Genom att samarbeta med oss kan du vara säker på att din produktionsmiljö alltid är ren och säker.