Bandsmörjning

Håll igång dina transportband och förhindra slitage med vårt högkoncentrerade bandsmörjningsmedel. På Cleano Production erbjuder vi mängder av rengöringsprodukter som är specialanpassade för industrier, bryggerier och lagerlokaler som förbrukar stora mängder medel.

Produktbild på bandsmörjning. Rengöringen är förpackad i en tunna med starkt blå färg. På tunnan syns en etikett med text och faropiktogram.

Vad är bandsmörjning?

Bandsmörjning är en högkoncentrerad, syntetisk produkt som är avsedd för smörjning av transportband som består av stål eller syntetiskt material. Med bandsmörjning kan du garantera smidig drift och optimalt flöde för transportband i stål eller syntetiskt material som transporterar PET, PEN, glas och kartonger.

Bandsmörjning har lågskummande egenskaper och kan användas i många olika miljöer. Den är till för yrkesmässigt bruk, och är även lämplig för användning i både mjukt och hårt vatten.

Din expert på bandsmörjning

I flera årtionden har vi på Cleano Production producerat svenska, miljömärkta tvätt- och rengöringsprodukter, både för privat och kommersiellt bruk. Vi är specialister inom området och tillverkar några av marknadens mest kända produkter. Med vår hjälp kan du enkelt hålla din produktionsmiljö ren och fri från föroreningar. Hör av dig för att beställa eller för att veta mer om bandsmörjning.