Bandsmörjning

Beskrivning

Produkttyp

Högkoncentrerat syntetiskt bandsmörjningsmedel som är mycket lämpligt för användning i både mjukt och hårt vatten.

Användning

Bandsmörjning är ett högkoncentrerat bandsmörjningsmedel för användning på transportband i stål eller syntetiska material som
transporterar PET, PEN, glas och kartonger.

Egenskaper

Bandsmörjning är lågskummande, även vid höga hastigheter. Produkten kan även användas utanför nämnda industrier/ applikationer.